Publicado el calendario del Circuito Galego de Promoción 2012.

 La Fegaxa ha publicado el calendario definitivo del Circuito Galego de Promoción 2012 destinado a los jugadores hasta sub14,este año desaparece la categoría sub16,en algunos torneos habrá categorías más altas como en el de Muxía que comienza este sábado y donde habrá categoría absoluta,para entrar los premios finales del circuito habrá que jugar un mínimo de 8 torneos de los 16 previstos, os dejo el calendario y las bases:

 
Bases Circuito Galego de Promoción 2012
 
 Dando continuidade ó circuito promoción celebrado no ano 2011, dende a Federación Galega 
de Xadrez estase a traballar na elaboración do VII CIRCUITO GALEGO PROMOCION 2012, nun 
intento de seguir promocionando o xadrez nos rapaces mais xóvenes da sociedade galega 
aficionados ou non a este deporte. 
 Os torneos irían dirixidos a xogadores, non obrigatoriamente federados,  nados no ano 1998 e 
posteriores que se encuadrarían en cinco categorías:  
 – Infantís (nados nos anos 1998-1999) 
 – Alevíns (nados nos anos 2000-2001) 
 – Benxamíns    (nados nos anos 2002-2003) 
 – Promesas (nados nos anos 2004 e posteriores) 
 Preténdese que os torneos sexan organizados por Clubes, Institucións, Organismos ou 
Empresas que teñan como unha das súas prioridades o fomento do deporte base, polo cal dende a 
organización impulsarase que os eventos promocionen mais a deportividade e a participación, que a 
competividade. 
 O Circuito desenrolaríase dende o mes de maio ata o mes de outubro, deixando finalizar a 
competición de liga e rematando antes de celebración da Copa Galicia. 
 Co gallo de diversificar o mais posible o achegamento do xadrez os escolares e facilitar a 
participación de aqueles que normalmente non seguen de preto este deporte, procurarase que se 
celebren torneos en tódalas provincias galegas. 
 Todos sabemos que neste tipo de torneos entre uns poucos xogadores acaparan os trofeos das 
distintas competicións, polo cal consideráse oportuno que, a parte dos premios da parte competitiva, 
dérase cabida a un apartado de agasallos por sorteo, que mantería a incertidumbre e o anhelo ata o 
final, premiando aleatoriamente a aqueles xóvenes que normalmente non gañan.  
 Considerando que estamos falando de rapaces que empezan nesta actividade e que todos 
queremos fomentar a súa continuidade no xadrez, tamén sería oportuno chegar a dar un agasallo 
participativo a todos aqueles que finalicen o torneo. Con pouca cousa pódese manter a ilusión. 
 Xa no apartado económico, búscase non gravar a economía dos clubes ou das familias, que 
xa bastante fan adicándose altruistamente a esta causa, polo cal sería exemplar que os eventos 
cubriran ós almorzos dos xogadores ou canto menos lle proporcionasen merenda e refrixerios. Hai 
moitas empresas que colaboran co deporte e outras que o están desexando e precisan un impulso. 
 Por mor de todo isto, elaborouse un “torneo base” que se debería intentar cumprir na maioría 
das súas pautas, inda que a organización sabedora das dificultades particulares de cada certamen será 
flexible na integración dos torneos no circuito galego. Trátase de que as competicións xa existentes 
nas diversas localidades se sumen ó circuito, asegurándose unha maior publicidade e a participación 
dos mellores xóvenes axedrecistas galegos. T O R N E O    B A S E
DATAS 
Preferentemente entre os meses de maio e outubro. 
DIAS 
Os sábados, domingos ou festivos en xornada de mañán e tarde. 
ROLDAS 
As roldas que sexan precisas segundo o número de inscritos. 
EMPRAZAMENTO 
Lugares de ocio ou diversión para os xóvenes, centros comerciais, complexos deportivos… 
SISTEMA E RITMO DE XOGO 
Suizo con partidas de entre 15 ou 25 minutos por xogador. Podrase xogar con incremento de tempo. 
Polo sistema actual de puntuación, NON se poden unificar categorías se houbese baixa inscripción. 
ARBITRAXE 
Realizarase co programa SWISS MANAGER, oficial da FIDE, sendo obrigatorio ter como árbitro 
principal un colexiado, que posea como mínino a título de Arbitro de Base. 
REGULAMENTO 
O que estableza cada organización. 
DESEMPATES 
Os que establezca cada organización 
CATEGORIAS 
Infantil, Alevín, Benxamín  e Prebenxamín-Promesas referidas ó ano 2012. 
PREMIOS 
Mínimo 5 por categoría (Trofeos ou similar). 
AGASALLOS 
Para cada xogador que finalice o torneo (Camisetas, Medallas, Recordos, Libros…). 
SORTEO 
Entre todos os xogadores (Libros, Reloxios, Xogos, CDs, DVDs, Material Deportivo, MP4….). 
MANUTENCION 
A ser posible, a cargo da organización. 
SOLICITUDES DE ADMISION O CIRCUITO 
Dirixidas por correo á Federación Galega de Xadrez ou a fegaxa@fegaxa.org por correo electrónico. 
ACLARACIONS 
Federación Galega de Xadrez   986 23 79 45 
Coordinador: Angel Vilas         657 55 30 11 C I R C U I T O    G A L E G O
TORNEOS 
Para ser aceptados deberanse cumprir maioritariamente as pautas marcadas pola Federación inda que 
tratarase de amoldar as características individuais de cada torneo xa consolidado. 
DATAS 
O prazo de inscripción pecharase o 31 de marzo, non obstante, terán preferencia os torneos incluídos 
no calendario 2011 e o resto das solicitudes por orde de entrada.  
PREMIOS E TROFEOS 
A cargo de Federación Galega para os tres primeiros de cada categoría e para a primeira muller. 
Premios non acumulables. No caso de que unha xogadora clasifique nos tres primeiros da 
clasificación final, levaría premio o cuarto clasificado. 
PUNTOS 
Puntuarse da seguinte forma, segundo a clasificación de cada torneo: 
– 12 puntos ao primer clasificad@ da xeral.  – 05 puntos ao sexto clasificad@ da xeral. 
– 10 puntos ao segundo clasificad@ da xeral.  – 04 puntos ao séptimo clasificad@ da xeral. 
– 08 puntos ao terceiro clasificad@ da xeral.   – 03 puntos ao octavo clasificad@ da xeral. 
– 07 puntos ao cuarto clasificad@ da xeral.   – 02 puntos ao noveno clasificad@ da xeral. 
– 06 puntos ao quinto clasificad@ da xeral.   – 01 puntos ao décimo clasificad@ da xeral. 
*Si nos dez primeiros non puntuara ningunha muller, a primeira clasificada da xeral obterá un punto. 
*So puntuarán na xeral os xogadores/as federados ou escolarizados na Comunidade Galega. 
DESEMPATES 
– Suma da totalidade dos puntos obtidos en cada torneo. 
– Mais primeiros postos, segundos, terceiros…. 
DESCANSOS 
Según o número de torneos establecerase un mínimo de participacións para a clasificación final do 
circuito, ou o que é o mesmo, contabilizar un número determinado de torneos. 
Taboa do mínimo de torneos a participar para puntuar na clasificación final: 
Torneos do circuito Mínimo deTorneos a participar 
4-5 3 
6-7 4 
8-9 5  
10-11 6 
12-13 7  
14-15 … 8 … 
CLAUSURA 
Para celebrar o derradeiro torneo do Circuito deberase facer unha proposta conxunta que englobe a 
Gala do Xadrez. Esta xornada final pódese concebir como unha festa do xadrez, donde os rapaces 
teñan o seu torneo, os pais poidan asistir a conferencias, os monitores a algún seminario, facer un 
curso de árbitros, etc… 

Publicar respuesta.