Este sábado día 25 se juega el XII Torneo de Xadrez Agosto en Cambre.

 

BASES DO XII TORNEO XADREZ “AGOSTO EN CAMBRE”

Primeira.- O X Torneo Xadrez “Agosto en Cambre” celebrarase na Polideportiva de  Cambre (detrás do Concello) o sábado 25 de agosto de 2012.

Segunda.- Xogarase por sistema suízo a sete rondas. Ritmo de xogo 20 minutos por xogador finish.

Terceira.- O Torneo comezará coa presentación dos xogadores ás 10:30 da mañá e rematará coa entrega de premios as 20:00 horas.

10:30 Presentación de xogadores

1ª Rolda: 10.45

2ª Rolda: 11.45

3ª Rolda: 12.40

4ª Rolda: 16.15

5ª Rolda: 17.05

6ª Rolda: 17.55

7ª Rolda: 18.45

20.00 Entrega de Premios

Cuarta.- O pago da inscripcion e obligatorio para todos os xogadores. Aquel xogador que non o teña realizado antes do inicio da 2ª ronda podrá ser eliminado do torneo.

Quinta.- A organización reservase o dereito de eliminar a todo xogador que non se presente a unha das rondas.

Sexta.- O emparellamento realizarase por sistema informático contra o que non se poderán presentar reclamacións.

Sétima.- Será o arbitro quen decida a colocación dos reloxos.

Oitava.- A orde de aplicación dos sistemas de desempate sortearase ao rematar o torneo de entre os seguintes: Progresivo, Bucholz Total e Bucholz Medio.

Novena.- Os premios non son acumulables, sempre se entregará o de maior contía. O pagamento efectuarase mediante transferencia bancaria. Con carácter previo ao pagamento comprobarase que os premiados estean ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

Para o pago dos premios é necesario a presentación do DNI ou documento que acredite a identidade do deportista. A organización facilitará unha ficha aos premiados para cumprimentar os seus datos fiscais e asinarán unha autorización para comprobar que estean ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

Décima.- Todo o non especificado nestas bases rexerase polas normas e regulamentos da Federación Internacional de Xadrez (FIDE).

Undécima.- Os participantes no torneo autorizan a publicación dos seus datos persoais nos diferentes medios de comunicación que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (listados de resultados, clasificacións, participantes, xogos, fotos, etc)

Duodécima.- A participación neste torneo supón a aceptación das bases.

INSCRIPCIÓNS

XERAL 5 €   

Xogadores Locais e Sub-14: Gratis

As inscipciós poderanse realizar por e-mail a escolaxadrezsigras@hotmail.com ou chamando o seguinte numero de telefono:

652 696 531 (horario de tarde)

En calquer caso debera aportar os seguintes datos: nome e apelidos, idade e ELO nos casos que proceda.

 PREMIOS XII TORNEO XADREZ 

“AGOSTO EN CAMBRE” 

2012

GENERAL

                                                    1º Premio:  300€ + trofeo
                                       2º Premio:  150€ + trofeo
                                       3º Premio:  100€ + trofeo

                                                                ELO FIDE <1800

 

1º PREMIO

100 € + TROFEO

 

SIN ELO FIDE

1º PREMIO

60 € + TROFEO

 

SIN ELO FIDE NI FEDA

1º PREMIO

50 € + TROFEO

 

LOCAL

1º PREMIO

80 € + TROFEO

2º PREMIO

30 € + TROFEO

 

OUTROS PREMIOS

1º Clasificado sub-18

70 € + TROFEO

1º Clasificado sub-16

TROFEO

1º Clasificado sub-14

TROFEO

1º Clasificado sub-12

TROFEO

1º Clasificado sub-10

TROFEO

1º Clasificado sub-8

TROFEO

 

Publicar respuesta.